Starfsleyfisskilyrði fyrir spennistöð GRI-A, HS Veitur hf, Víkurbraut 51, 240 Grindavík.
07. 02. 2023
Starfsleyfisskilyrði fyrir Grindavíkurbæ til reksturs námuvinnslu í Eldvarpahrauni vestan Grindavíkurbæjar, 240 Grindavík.
09. 02. 2023
Starfsleyfisskilyrði fyrir spennistöð GRI-C, HS Veitur hf, Ægisgata 4b, 240 Grindavík.

Starfsleyfisskilyrði fyrir HS Veitur hf., kt. 431208-0590, Brekkustíg 36, 260 Reykjanesbæ til að reka spennistöð að Ægisgötu 4b, 240 Grindavík, sbr. mgr. 94 úr IV. viðauka laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir.

Starfsleyfisskilyrði:

?  Fyrir spennistöðvar.

?  Almenn starfsleyfisskilyrði fyrir mengandi starfsemi.

Athugasemdir skulu berast fyrir 05.03.23.