Tóbakssöluleyfi

Allir sem selja tóbak í smásölu skulu hafa gilt tóbakssöluleyfi útgefið af heilbrigðisnefnd. Tóbaksöluleyfi eru gefin út skv. lögum nr. 6/2002 um tóbaksvarnir. Sérstakt leyfi þarf fyrir hvern útsölustað.

 

Umsókn um tóbakssöluleyfi

Rafræn umsókn  Umsóknarblað á pdf

Hver getur sótt um tóbakssöluleyfi?

Skilyrði fyrir útgáfu tóbakssöluleyfis er að viðkomandi sé skráður skv. lögum nr. 28/1998 um verslunaratvinnu. Þetta þýðir að að kennitala umsækjanda (lögaðili/einstaklingur) um tóbakssöluleyfi þarf að vera skráð í fyrirtækjaskrá/firmaskrá.

Hvernig er sótt um tóbakssöluleyfi?

Sótt er um á rafrænu umsóknareyðublaði eða umsóknareyðublaði. Slóðir á bæði umsóknarform eru hér að ofan.

Hvað kostar tóbakssöluleyfi?

Gjald fyrir tóbakssöluleyfi og eftirlit vegna tóbakssölu er innheimt skv. gjaldskrá fyrir Heilbrigðiseftirlit á Suðurnesjum.

Afgreiðsla tóbakssöluleyfa

Umsókn móttekin. Þegar rekstraraðili hefur sent inn umsókn tekur heilbrigðisfulltrúi umsókn til afgreiðslu. Uppfylli rekstraraðili skilyrði er umsóknin tekin til afgreiðslu, að öðrum kost er umsækjanda leiðbeint um það sem upp á vantar.
Svar sent. Heilbrigðiseftirlitið sendir síðan tilkynningu um samþykkt leyfisins ásamt reikningi fyrir leyfið. Tóbakssöluleyfi tekur gildi þegar reikningur fyrir leyfið hefur verið greiddur og er þá leyfisbréfið sent til leyfishafa. Óheimilt er að selja tóbak fyrr en leyfi hefur tekið gildi. Gildistími tóbakssöluleyfa er 4 ár.

Reglur um sölu tóbaks

Eftirfarandi reglur gilda um sölu á tóbaki:

  • Gilt tóbakssöluleyfi skal að vera til staðar.
  • Tóbak má hvorki selja né afhenda einstaklingum yngri en 18 ára. Bann þetta skal auglýst með áberandi hætti þar sem tóbak er selt.
  • Tóbaki og vörumerkjum tóbaks skal komið þannig fyrir á útsölustöðum að það sé ekki sýnilegt viðskiptavinum.
  • Þeir einir sem orðnir eru 18 ára mega selja tóbak.

Heilbrigðiseftirlitið hefur eftirlit með að farið sé eftir reglum um sölu og auglýsingu tóbaks. Söluaðilar geta búist við að komið sé í sérstakar eftirlitsferðir vegna tóbakssölu. Innheimt er gjald fyrir eftirlitsferðir skv. gjaldskrá.

Fyrirspurnir eða ábendingar

Fyrirspurnum eða ábendingum er hægt að beina til Heilbrigðiseftirlits Suðurnesja, Skógarbraut 945, 262 Reykjanesbæ, sími 420 3288, netfang: hes(hjá)hes.is.